Profil

  • Cand. philol. i historie, tysk og latin (UiO)
  • 12 år tekstredaktør i TaurusFilm og KirchMedia
  • Tidligere tekstredaktør i Popa Verlag
  • Bred erfaring med korrekturlesing og språkvask på tysk
    (Bertelsmann, Hanser, Urban & Schwarzenberg, TeWi)
  • Mange års erfaring som oversetter og translatør